W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Na skróty

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

Dyrektor

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski, członek korespondent PAN

 

Zastępca dyrektora do spraw naukowych

Prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz

Zastępca dyrektora do spraw naukowych

Dr hab. Tomasz Zaleski, prof. INTiBS PAN

Zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych
Mgr inż. Mariusz Pypka

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacja o zakresie działalności Instytutu.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych z zakresu fizykochemii ciała stałego.
Instytut jest jedną z większych i najlepiej wyposażonych instytucji badawczych w Polsce. To interdyscyplinarna placówka badawcza, której misja sprowadza się do dwóch najważniejszych zadań – rozwijania wiedzy z fizyki i chemii na najwyższym światowym poziomie oraz kształcenia doktorantów i wspierania rozwoju naukowego młodych badaczy. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych w Instytucie są: magnetyzm, nadprzewodnictwo, badania spektroskopowe, strukturalne, teoria przemian fazowych i ciała stałego, w szczególności nadprzewodnictwa, spintronika, fizyka niskich temperatur i kryształów molekularnych, biofizyka i biochemia. Syntetyzowane tu są związki i hodowane kryształy materiałów o nowych, unikatowych właściwościach, m.in.: metamateriały, multiferroiki, semimetale Weyla, nadprzewodniki wysokotemperaturowe, katalizatory, materiały optoelektroniczne, nano-materiały i wiele innych. 


Wyniki prac badawczych cechuje wysoka innowacyjność, co daje możliwość ich zastosowania w rozwiązaniach komercyjnych. Dotyczy 
to m.in. badań biomateriałów regeneracyjnych, nośników chemioterapeutyków, emiterów promieniowania elektromagnetycznego (nowych źródeł światła), powłok grafenowych do zastosowań biomedycznych czy też nowych materiałów izolacyjnych. 


Instytut jest współtwórcą i liderem Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, w której młodzi adepci nauki mogą uzyskać stopień doktora nauk fizycznych, chemicznych, a także biologicznych i medycznych. 


Oprócz działalności statutowej Instytut uczestniczy w realizacji wielu grantów i projektów badawczych, organizuje międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe, a także bierze udział w licznych inicjatywach promujących i popularyzujących naukę. Ponadto corocznie w INTiBS PAN jest organizowanych kilkadziesiąt praktyk zawodowych i staży dla studentów oraz absolwentów wyższych uczelni. Instytut jest także współorganizatorem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1. prowadzenie prac badawczych określonych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach nauk fizycznych i chemicznych, obejmującą przede wszystkim badania zjawisk i materiałów w niskich temperaturach ze szczególnym uwzględnieniem ich szeroko pojętej struktury;

2. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;

3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

4. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosownymi metodami badawczymi w zakresie fizyki i chemii;

5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych, dydaktyki i prac rozwojowych;

6. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

7. rozwijanie współpracy naukowej poprzez tworzenie konsorcjów i sieci naukowych oraz realizowanie projektów badawczych wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

8. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

9. prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjno-informacyjnej w zakresie swoich specjalności naukowych;

10. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

 Zadania te Instytut realizuje w szczególności przez:

1. prowadzenie badań naukowych;

2. publikowanie wyników prac badawczych;

3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4. prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych lub szkoły doktorskiej oraz innej działalności z zakresu kształcenia, w tym udostępnianie laboratoriów do wykonywania prac magisterskich i licencjackich oraz prac prowadzących do uzyskania stopni naukowych;

5. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;

6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;

8. organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych i in.);

9. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dyscyplinach nauk fizycznych i chemicznych;

10. organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór partnera w konkursie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) , Priorytet 3 Dostępność i usługi...