Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

Dyrekcja


Dyrektor

Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski


Zastępca dyrektora do spraw naukowych
Dr hab. Adam Pikul

Zastępca dyrektora do spraw naukowych

Dr hab. Tomasz Zaleski


Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych
Mgr inż. Mariusz Pypka

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1. prowadzenie prac badawczych określonych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach nauk fizycznych i chemicznych, obejmującą przede wszystkim badania zjawisk i materiałów w niskich temperaturach ze szczególnym uwzględnieniem ich szeroko pojętej struktury;

2. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;

3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

4. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosownymi metodami badawczymi w zakresie fizyki i chemii;

5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych, dydaktyki i prac rozwojowych;

6. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

7. rozwijanie współpracy naukowej poprzez tworzenie konsorcjów i sieci naukowych oraz realizowanie projektów badawczych wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

8. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

9. prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjno-informacyjnej w zakresie swoich specjalności naukowych;

10. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

 

Zadania te Instytut realizuje w szczególności przez:

1. prowadzenie badań naukowych;

2. publikowanie wyników prac badawczych;

3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4. prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych lub szkoły doktorskiej oraz innej działalności z zakresu kształcenia, w tym udostępnianie laboratoriów do wykonywania prac magisterskich i licencjackich oraz prac prowadzących do uzyskania stopni naukowych;

5. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;

6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;

8. organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych i in.);

9. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dyscyplinach nauk fizycznych i chemicznych;

10. organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN informujemy, że uzupełnianie informacji na nowej stronie i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Konkursy aktualne

stanowisko: 9/2020 Doktorant - stypendysta w projekcie badawczym - rekrutacja specjalna do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

stanowisko 9/2020 Doktorant - stypendysta w projekcie badawczym - rekrutacja specjalna do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

miejsce pracy Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej w Instytucie Immunologii i Terapii Dośwaidczalnej Polskiej Akademii Nauk

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij