W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk .

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Koczarski. Kontakt: a.koczarski@intibs.pl, tel. 71 39 54 237. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk odpowiada Andrzej Koczarski, a.koczarski@intibs.pl, tel.71 39 54 237.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie sposobu kontaktu z osoba występującą z żądaniem,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żąda nie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenie rozpatrzymy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności (albo dostępu w alternatywnej formie) 
nie jest możliwe poinformujemy o tym zgłaszającego, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk pocztą lub drogą elektroniczną na adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław , e-mail: intibs@intibs.pl , telefon: 71 343 5021, w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

Budynek ul. Okólna 2 50-422 Wrocław

Do budynków nr:  I, II, VIII prowadzą łącznie dwa wejścia. Główne wejście jest w budynku I od ul. Okólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.

Drugie wejście znajduje się od strony podwórza Instytutu i stanowi wejście przez hol w budynku VIII.  

Portiernia znajduje się w budynku I po prawej stronie przy wejściu głównym oraz przy wjeździe przy bramie. Obsługa portierni pracuje w trybie 24/7.

Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku I. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej.

Budynki I , II, VIII są ze sobą połączone korytarzami. Między budynkiem II a VIII jest pochylnia. Budynki V i Va są oddzielnymi budynkami.

W budynku I brak windy, na 1 piętro prowadzą schody. W budynku II znajdują się dwie windy, a w budynku 8 jest jedna winda. Windy przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a. W budynku V i Va brak wind, na piętro prowadza schody bez platformy przychodowej.

Dla osób na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynków za wyjątkiem dostępu do piętra 1 w budynkach I, V i Va, do którego prowadzą schody.

W budynkach brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach z wyjątkiem wind nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w budynku I przy wejściu od ul. Okólnej.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby portier wskaże miejsce do parkowania na parkingu lub terenie Instytutu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynki ul. Gajowicka 95 Wrocław

Kompleks budynków jest ograniczony ulicami Gajowicka, Grochowa i Żelazna.

Dwa główne budynki Instytutu przy ul. Gajowickiej 95, to „NOWY BUDYNEK MAGNESÓW” (Budynek Nowy) oraz „STARY BUDYNEK GENERATORÓW” (Budynek Stary). 
Obydwa budynki mają funkcję lab-administracyjnych.

 „NOWY BUDYNEK MAGNESÓW”
Główne wejście dla użytkowników i gości do Budynku Nowego znajduje się po prawej stronie od bramy wjazdowej, od ulicy Gajowickiej. Do głównego wejścia prowadzą schody bez windy dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również podjazdu. Budynek posiada wejścia techniczne i załadunkowe.

Portiernia znajduje się wewnątrz, po lewej stronie od wejścia. Obsługa portierni pracuje w trybie 24/7.

W budynku znajduje się winda osobowa nie posiadająca udogodnień dla osób niewidomych (tj. bez przycisków i napisów Braille’a.)

Winda obsługuje trzy kondygnacje budynku i do każdej z nich jest możliwe dotarcie przez osoby niepełnosprawne. 

„STARY BUDYNEK GENERATORÓW”
Główne wejście do Starego Budynku dla użytkowników i gości znajduje się po lewej stronie od bramy wjazdowej, od ul. Gajowickiej. W budynku nie ma portierni i wejście jest możliwe tylko do korytarza klatki schodowej. Przejście do dalszych części budynku jest możliwe po otrzymaniu karty magnetycznej lub w asyście pracownika Instytutu.

Na parterze budynku znajduje się hala generatorów, gdzie wstęp mają wyłącznie osoby z uprawnieniami elektrycznymi. 

Na pierwszym piętrze znajdują się laboratoria oraz pomieszczenia administracyjne. 
Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wind osobowych.  

W budynkach brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby portier wskaże miejsce do parkowania na parkingu lub terenie Instytutu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W strefie wejść do głównych budynków przy ulicy Okólnej i Gajowickiej umieszczono tablice z planami pomieszczeń przystosowane dla osób niewidomych.

Aplikacje mobilne

Informacje o aplikacjach mobilnych.
Instytut nie dostarcza aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje

Na stronie znajdują się pliki wytworzone przez podmioty inne niż Instytut, do modyfikacji których Instytut nie jest uprawniony – mogą nie być dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Na stronie znajdują się również dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. , które nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 28.03.2024 r.

Powiadom znajomego