W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.8.2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym NCN OPUS 17

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Adrian Patej
Uzasadnienie wyboru Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został Pan mgr Adrian Patej. Kandydat spełnił wymagania konkursowe.
Szczegóły
Stanowisko SN.111.8.2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym NCN OPUS 17
Miejsce pracy Oddział Fizykochemii Biomedycznej w INTiBS PAN we Wrocławiu
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE NCN OPUS 17


INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (doktorant)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne / inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 15 marca 2022 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 marca 2022 roku, 12:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25 marca 2022 roku
LINK DO STRONY: https://www.intibs.pl/  
SŁOWA KLUCZOWE: ortoarseniany, ortowanadany, ortofosforany, spektroskopia, układy mieszane, jony aktywne optycznie


Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr UMO-2019/33/B/ST5/02247) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej. 

Wysokość stypendium naukowego wynosi 1000 zł miesięcznie. Stypendium zostanie przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. 

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY OBEJMUJĄ:
• synteza mikrokrystalicznych matryc nieorganicznych typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami typu s2 i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich,
• charakteryzacja strukturalna i morfologiczna otrzymanych materiałów,
• analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
• współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATA: 
• uzyskanie tytułu magistra chemii nieorganicznej, inżynierii materiałowej bądź kierunków pokrewnych,
• dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej, optyki, spektroskopii, znajomość aparatury i technik spektroskopowych, oprogramowania (Office, Origin, Matlab), 
• dobra znajomość języka angielskiego,
• entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:
• Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora Instytutu*
Do wniosku proszę dołączyć następujące informacje:
Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych.
Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
Proszę wykazać posiadane doświadczenie w zakresie syntez materiałów, analizy fizykochemicznej, spektroskopii optycznej oraz inne kompetencje, które mogą być istotne z punktu widzenia realizacji projektu.
• Życiorys naukowy kandydata,
• Odpis uzyskanego dyplomu magistra.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUK” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres e-mail: r.wiglusz@intibs.pl   lub osobiście:
Prof. dr hab. Rafał Wiglusz, Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.:71 39541 159


*We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje    

Powiadom znajomego