W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.21.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w OFB

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dr John Reeks
Uzasadnienie wyboru Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został pan dr John Reeks. Kandydat spełnił wymagania konkursowe.
Szczegóły
Stanowisko SN.111.21.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w OFB
Miejsce pracy Oddział Fizykochemii Biomedycznej w INTiBS PAN we Wrocławiu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert adres email: intibs@intibs.pl

Treść

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE FIZYKOCHEMII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc) 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne / nauki fizyczne / inżynieria materiałowa lub pokrewne
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 07.12.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.12.2021 r., godz. 15.00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 14 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)
LINK DO STRONY: www.intibs.pl  
SŁOWA KLUCZOWE: nanomateriały, luminescencja, arseniany, wanadany, fosforany 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/ST5/02247) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej. 

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.
Wynagrodzenie miesięczne w ramach realizowanej umowy wynosić będzie 8 272 zł brutto.
Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadania badawczego (Zakres zadań): 
Do obowiązków kandydata będzie należała synteza domieszkowanych jonami lantanowców matryc nieorganicznych typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+ i ich analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa. Dodatkowo do zadań kandydata należało będzie przygotowanie nanoceramik na bazie otrzymanych wcześniej nanonamateriałów oraz zbadanie ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 2021. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopień doktora nie może być uzyskany w INTiBS PAN.
 2. Doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych i ich charakteryzacji (morfologicznej, strukturalnej, optycznej).
 3. Znajomość podstaw spektroskopii optycznej ciał stałych domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 4. Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
 5. Biegła znajomość j. angielskiego.
 6. Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 7. Kandydat spełniać musi wymagania określone w 2.1.1. Załącznika nr 2 do  Regulaminu  przyznawania  środków  na  realizację  zadań  finansowanych  przez Narodowe  Centrum  Nauki w  zakresie  projektów  badawczych,  określonego  uchwałą  Rady  NCN nr26/2019 z dnia 14 marca2019 r. ( https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf  ).

  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych  (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację);
 • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
 • życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach 
  i znajomości języków obcych;
 • wykaz publikacji;
 • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

  Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

  Zgłoszenia prosimy kierować:
  Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: intibs@intibs.pl   z dopiskiem „Konkurs na adiunkta (post-doc) w OFB nr SN.111.21.2021”. 

  Dodatkowe informacje:
  Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN pod linkiem: https://bip.intibs.pl/  

  Klauzula RODO
  Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje   

  Ogłoszenie w j. angielskim zostało opublikowane na stronie Euraxess.
  The announcement in English is published in Euraxess Link: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/716856 

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został pan dr John Reeks. Kandydat spełnił wymagania konkursowe.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane