W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.18.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w OSO

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani dr Natalia Miniajluk-Gaweł
Uzasadnienie wyboru Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana została Pani dr Natalia Miniajluk-Gaweł.
Szczegóły
Stanowisko SN.111.18.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w OSO
Miejsce pracy Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert e-mail: intibs@intibs.pl
Status rozstrzygnięte

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA

W ODDZIALE SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 21.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  21.10.2021 r., godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: podwójne perowskity, struktura regularna, ziemie rzadkie, metale przejściowe, ceramika           

OPIS

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Zakres zadań na stanowisku obejmuje:

Do zadań kandydata będzie należała synteza materiałów polikrystalicznych w tym wolframianów, glinokrzemianów, fosforanów i boranów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych, z wykorzystaniem metod suchych oraz mokrych, w tym metodą w ciele stałym oraz współstrącania. Dodatkowo do zadań kandydata będzie należało wykonywanie badań strukturalnych otrzymanych materiałów polikrystalicznych, stosując następujące metody badawcze: XRD, SEM, TEM, FT-IR, Raman. Kandydat, powinien również posiadać praktyczne umiejętności prowadzenia podstawowych pomiarów spektroskopowych, w tym widma emisji, widma wzbudzenia, czasy zaniku luminescencji, czy pomiary widm absorpcji. Istotnym będzie również posiadanie doświadczenia laboratoryjnego w uzyskiwaniu materiałów ceramicznych. Do zadań kandydata również będzie należała interpretacja otrzymywanych w trakcie pracy wyników i samodzielnie przygotowywanie opracowań, analiz i publikacji naukowych.

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:

 1. Kwalifikacje:
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna.
 1. Umiejętności:
 • Opracowanie syntezy oraz otrzymanie czystych fazowo materiałów polikrystalicznych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich lub metali przejściowych, w tym wolframianów, glinokrzemianów, fosforanów i boranów, z wykorzystaniem różnych metod syntezy,
 • Znajomości metod badawczych: XRD, SEM, TEM, FT-IR, Raman,
 • Umiejętność prowadzenie pomiarów ze spektroskopii elektronowej w tym widm emisji, absorpcji, wzbudzenia, czasów zaniku luminescencji,
 • Doświadczenie laboratoryjne w uzyskiwaniu materiałów ceramicznych metodą swobodnego spiekania oraz
 1. Dodatkowe wymagania, wynikające ze specyfiki stanowiska:
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych oraz współudział w realizacji projektów badawczych,
 • Umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Kandydat powinien mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od 01.12.2021 r.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację. Link do informacji dotyczących nostryfikacji: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach
  i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów :

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs na adiunkta w OSO nr SN.111.18.2021”.

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych. Regulamin znajduje się pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy .

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN pod linkiem: https://bip.intibs.pl/

Dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo .

Ogłoszenie w j. angielskim zostało opublikowane na stronie Euraxess pod linkiem: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/686935 

The announcement in English is published in Euraxess at the link: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/686935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego