POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

 

Obowiązujące

Tekst jednolity regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2022 r., przyjęty uchwałą Rady Naukowej Nr 47/2022

Uchwała 47/2022 z dnia 24.11.2022 r.

 

 

Uprzednio obowiązujące

Tekst jednolity regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu z 14 października 2022 r. przyjęty uchwałą Rady Naukowej Nr 43/2022 (DOCX, 58KB)

Regulamin - tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28.06.2022 r. Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (28 czerwca 2022)_tekst jednolity (DOCX, 58KB)

Uchwała Nr 28/2022 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOCX, 17KB)

 

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (PDF, 184 KB)

Uchwała nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOC, 31KB)

Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 44/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOCX, 13KB)

Uchwała Nr 2/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOCX, 23KB)

Uchwała Nr 32/2021 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 2 lipca 2021 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN (DOCX, 17KB)

Regulamin - tekst jednolity Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (2 lipca 2021)_tekst jednolity (DOCX, 56KB)

Uchwała Nr 2/2022 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 18 marca 2022 r.  w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN (DOCX, 17KB)

Regulamin - tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 18.03.2022 r.Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (18 marca 2022)_jednolity (DOCX, 56KB)

 

 

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

 

Obowiązujące

Regulamin postępowania ws nadania st doktora habilitowanego INTiBS PAN_tekst jednolity_23.11.2020 r.

 

Uprzednio obowiązujace

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego (PDF, 182 KB)

Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (PDF, 727 KB)

Uchwała nr 43/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (DOC, 32KB)

Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu (DOCX, 14KB)

 

 

 Załączniki:

Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (24 listopada 2022)_jednolity
Uchwała 47_2022 z dnia 24.11.2022 .
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (14 październik 2022)_tekst jednolity
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Uchwała nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 44/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Uchwała Nr 2/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Uchwała Nr 32/2021 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 2 lipca 2021 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (2 lipca 2021)_tekst jednolity
Uchwała Nr 2 2022 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 18 marca 2022 r.  w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (18 marca 2022)_jednolity
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Regulamin postępowania ws nadania st doktora habilitowanego (wersja dostępna cyfrowo)
Uchwała nr 43//2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu
Uchwała Nr 28/2022 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (28 czerwca 2022)_tekst jednolity
Regulamin postępowania ws nadania st doktora habilitowanego INTiBS PAN_tekst jednolity