Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego

Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 

 Załączniki:

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (wersja dostępna cyfrowo)
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk