Regulaminy sa skanami oryginałów. Wersje dostępne cyfrowo znajdują się w załącznikach.

 

Regulamin organizacyjny Instytutu - Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (PDF, 17.69MB)

 

 Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (PDF, 608KB)

 Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (PDF, 713KB)

 Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (PDF, 7.4MB)

 Instrukcja kancelaryjna (PDF, 161KB)

 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN (PDF, 198KB)

 Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN (PDF, 382KB)

 Załączniki:

Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (skan oryginału)
Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (wersja dostępna cyfrowo) - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (skan oryginału)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (wersja dostępna cyfrowo) -dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (skan oryginału)
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (wersja dostępna cyfrowo) - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (skan oryginału)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (wersja dostępna cyfrowo)- dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Instrukcja kancelaryjna
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN
Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN