Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk - wsdipan.intibs.pl

Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk 2020 (PDF, - Dokument przyjęty uchwałą Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Program kształcenia Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk 2020 (PDF, 380KB)  - Dokument przyjęty uchwałą Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Program kształcenia Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PDF, 3.61MB)

Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019-2020 (PDF, 2.2MB)

Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020-2021(PDF,4.12MB)

Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PDF, 8.13MB)

 Załączniki:

Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk 2020
Program kształcenia Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk 2020
Program kształcenia Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (skan oryginału)
Program kształcenia Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (wersja dostępna cyfrowo) - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019-2020 (skan oryginału)
Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019-2020 (wersja dostepna cyfrowo) - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020-2021
Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020-2021 (wersja dostępna cyfrowo)-dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
REGULAMIN Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (skan oryginału)
REGULAMIN Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (wersja dostępna cyfrowo) - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu