W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.14.2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym NCN SONATA 15

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE NCN SONATA 15

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta(-ka) 
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 08.08.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2022, godz. 15:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 12.09.2022, godz. 15:00 
LINK DO STRONY: https://www.intibs.pl/  
SŁOWA KLUCZOWE: kompozyty, biomateriały, bioaktywność, MOF, spektroskopia

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta(-ki) finansowane z projektu „Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant SONATA 15  nr 2019/35/D/ST5/02243) w Oddziale Spektroskopii Optycznej. 

Obowiązki stypendysty/opis zadań:

Do zadań stypendysty(-ki) będą należały: charakterystyka strukturalna i spektroskopowa 
(z wykorzystaniem m.in. EDS, XRD, IR) kompozytów typu MOF@biomateriał oraz przeprowadzenie ich testów bioaktywności; przygotowywanie raportów z wykonanych prac; prezentacja wyników. 

Wysokość stypendium naukowego wynosi 1000 PLN miesięcznie. Zostanie ono przyznane na okres 10 miesięcy począwszy od 15.10.2022 i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. 

Wymagania konkursowe:

W trakcie trwania stypendium stypendysta(-ka) musi być studentem co najmniej 3 roku studiów licencjackich/jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem w szkole doktorskiej, w zakresie chemii lub biologii.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;

- wiedza z zakresu biomateriałów;

- doświadczenie w syntezie nieorganicznej i organicznej oraz charakterystyce fizykochemicznej związków;

- udokumentowana znajomość techniki XRD, spektroskopii EDS (umiejętność przeprowadzania samodzielnych pomiarów będzie dodatkowym atutem) oraz IR;

- doświadczenie w pracy z nanomateriałami i związkami biologicznie aktywnymi;

- umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;

- samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Życiorys naukowy, który zawierać będzie następujące informacje:

  • dorobek   naukowy    kandydata(-ki), w    tym    publikacje    w  renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych;
  • osiągnięcia wynikające  z  prowadzenia  badań  naukowych,  stypendia, nagrody oraz  doświadczenie  naukowe  zdobyte  w  kraju  lub  za  granicą, warsztaty  i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

2. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym tj. poświadczenie statusu studenta lub doktoranta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z  „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku. Kandydat(ka) może zostać poproszony(-a) o uczestnictwo w rozmowie z komisją.

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:

e-mail: m.fandzloch(at)intibs.pl z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SONATA w OSO ”. 

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
 i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje    

Powiadom znajomego