W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.13.2021 Konkurs na stanowisko asystenta w OFB

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ASYSTENTA W ODDZIALE FIZYKOCHEMII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 28 maja 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 czerwca 2021 r.,  godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert

LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: . asystent, nanomateriały, termometria luminescencyjna, jony metali przejściowych                                           

OPIS

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego asystenta w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej.

Zakres zadań na stanowisku obejmuje:

Do zadań kandydata będzie należała synteza nanomateriałów domieszkowanych jonami metali przejściowych materiałów wykazujących luminescencję, której intensywność będzie silnie zależała od temperatury i wykonywanie pomiarów spektroskopowych otrzymanych materiałów. Do zadań kandydata również będzie należała interpretacja otrzymywanych w trakcie pracy wyników i samodzielnie przygotowywanie opracowań, analiz i publikacji naukowych.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra chemii uzyskany w ostatnich czterech latach;
 • udokumentowany dorobek naukowy i wiedza praktyczna w wyżej określonym zakresie badań;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych oraz współudział w realizacji projektów badawczych;
 • umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista;
 • nagrody i stypendia naukowe otrzymane przez kandydata będą dodatkowym atutem.

Kandydat powinien mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od 1.07.2021

Kwalifikacje:

Znajomość syntez nanomateriałów materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami metali przejściowych potwierdzona publikacjami.

Znajomość spektroskopii optycznej materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych potwierdzoną publikacjami.

Znajomość tematyki termometrii luminescencyjnej potwierdzoną publikacjami.

Umiejętności:

Umiejętność prowadzenia syntez nanomateriałów: metodą Pechiniego, hydrotermalną, solwotermalną.

Umiejętność interpretacji wyników spektroskopowych materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych.

Umiejętność prezentacji otrzymanych wyników w postaci wystąpień ustnych na konferencjach naukowych.

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie tytułu zawodowego magistra
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów :

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs na asystenta w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej nr SN.111.13.2021”.

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych tj.: https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN pod linkiem https://bip.intibs.pl/oferta-pracy/9619/sn-111-13-2021-konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-ofb 

Klauzula RODO:

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

Konkurs został również opublikowany na stronie BIP MEiN, Euraxess i wywieszony na tablicy ogłoszeń w Instytucie.

Ogłoszenie w j. angielskim zostało opublikowane na stronie Euraxess pod linkiem: https://www.euraxess.pl/jobs/645302 (EURAXESS Job Offer id: 645302)

The announcement in English is published in Euraxess at the link: https://www.euraxess.pl/jobs/645302 (EURAXESS Job Offer id: 645302)

Link do ogłoszenia na stronie Instytutu https://www.intibs.pl/o-instytucie/aktualnosci/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-oddziale-fizykochemii-biomedycznej.html 

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana został Pani mgr Karolina Elżbieciak-Piecka. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania konkursowe.

The competition has been adjudicated. Ms Karolina Elżbieciak-Piecka was selected. The candidate met all competition requirements.

Powiadom znajomego