W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.8.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w OCHNiK

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W ODDZIALE CHEMII NANOMATERIAŁÓW I KATALIZY

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN  

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne lub pokrewne

DATA OGŁOSZENIA: 25.02.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.04.2021 godz. 15:00

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu).

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nanomateriały, kataliza heterogeniczna, katalizatory nanostrukturalne, mikroskopia elektronowa, chemisorpcja gazów,

OPIS:

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy.

Tematyka badawcza:

Poszukiwanie zależności między mikrostrukturą i aktywnością katalityczną zdyspergowanych ciał stałych. Katalizatory nanostrukturalne o wysokiej aktywności i stabilności termicznej. Oddziaływania fazy aktywnej katalizatorów z nośnikiem.

Obowiązki osoby zatrudnionej będą obejmowały:

Opracowanie i prowadzenie syntez nanomateriałów i katalizatorów nośnikowych. Charakterystyka fizykochemiczna układów zdyspergowanych z wykorzystaniem metod dyfrakcyjnych, mikroskopowych i spektroskopowych. Charakterystyka powierzchni materiałów metodami adsorpcyjnymi (adsorpcja fizyczna, chemisorpcja). Przygotowywanie publikacji naukowych
i wniosków na projekty badawcze. Sprawowanie opieki naukowej nad praktykantami
i dyplomantami. Udział w kształceniu doktorantów i w działalności popularyzatorskiej.

Kandydat powinien posiadać:

  • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych,
  • udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań,
  • doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych,
  • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,

Dodatkowe umiejętności:

Umiejętność korzystania z narzędzi obliczeniowych chemii kwantowej i fizyki ciała stałego będzie dodatkowym atutem.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
  • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk chemicznych lub pokrewnych (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację);
  • życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych;
  • wykaz publikacji;
  • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs na adiunkta w OChNiK nr SN.111.8.2021”.

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN https://bip.intibs.pl/uploads/files/migration/Regulamin_konkursu_zatrudnianie.pdf

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Klauzula RODO

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodov

Konkurs został również opublikowany na stronie BIP MEiN, www.intibs.pl, Euraxess i wywieszony na tablicy ogłoszeń w Instytucie.

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został dr Rafael de Lima Oliveira.

The competition has been adjudicated. Dr. Rafael de Lima Oliveira was elected.

Powiadom znajomego