W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

Wyszukiwarka przetargów

Zamówienie na: Dostawę nowego lub używanego mikroskopu SEM dla INTiBS PAN we Wrocławiu wraz z usługą instalacji, szkolenia z obsługi i serwisu.
Zamówienie na Dostawę nowego lub używanego mikroskopu SEM dla INTiBS PAN we Wrocławiu wraz z usługą instalacji, szkolenia z obsługi i serwisu.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.174.2021/JŁ
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: dzial_zakupow@intibs.pl
Zamówienie na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej na wszystkich etapach projektów POIIŚ, tj. weryfikacja ofert wykonawcy, wykonywania prac instalacyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowej/ powykonawczej, realizowanych działań w ramach dofinansowania ze Środków POIIŚ w konkursie NFOŚiGW, poddziałanie 1.3.1, na podstawie umów nr POIS.01.03.01-00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz nr POIS.01.03.01-00-0049/17-00 z dnia 28.12.2018 r.
Zamówienie na Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej na wszystkich etapach projektów POIIŚ, tj. weryfikacja ofert wykonawcy, wykonywania prac instalacyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowej/ powykonawczej, realizowanych działań w ramach dofinansowania ze Środków POIIŚ w konkursie NFOŚiGW, poddziałanie 1.3.1, na podstawie umów nr POIS.01.03.01-00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz nr POIS.01.03.01-00-0049/17-00 z dnia 28.12.2018 r.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.80.2021/JŁ
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dzial_zakupow@intibs.pl oraz za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Zamówienie na: Remont studni głębinowych układu chłodniczego Zespołu Elektromagnesów Bittera przy ul. Gajowickiej 95 we Wrocławiu
Zamówienie na Remont studni głębinowych układu chłodniczego Zespołu Elektromagnesów Bittera przy ul. Gajowickiej 95 we Wrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.1183.2020/GNP
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Usługi porządkowe w budynkach INTiBS ul. Gajowicka 95, Wrocław.
Zamówienie na Usługi porządkowe w budynkach INTiBS ul. Gajowicka 95, Wrocław.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.1036.2020/AD
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Sukcesywną dostawę azotu ciekłego skroplonego 5.0 (99,999%)
Zamówienie na Sukcesywną dostawę azotu ciekłego skroplonego 5.0 (99,999%)
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.1056.2020/AD
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: dostawę elementów opto-mechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu
Zamówienie na dostawę elementów opto-mechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.993.2020/JŁ
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dzial_zakupow@intibs.pl
Zamówienie na: dostawę licznika fotonów quTAU (H) dla INTiBS PAN we Wrocławiu
Zamówienie na dostawę licznika fotonów quTAU (H) dla INTiBS PAN we Wrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.970.2020/ŻBH
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Zapytanie ofertowe na dostawę reaktorów i wkładów
Zamówienie na Zapytanie ofertowe na dostawę reaktorów i wkładów
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.896-901.2020/AD
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w ramach projektu: „High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application”, nr Umowy zawartej w dniu 12.04.2017 z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP): POIR.04.04.00-00-2436/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
Zamówienie na dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w ramach projektu: „High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application”, nr Umowy zawartej w dniu 12.04.2017 z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP): POIR.04.04.00-00-2436/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.779.2020/ŻBH
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: dzial_zakupow@intibs.pl
Zamówienie na: Badanie zawartości Hg w gazowych próbkach spalin przed i po procesie oczyszczania w prototypie kontenera adsorbującego
Zamówienie na Badanie zawartości Hg w gazowych próbkach spalin przed i po procesie oczyszczania w prototypie kontenera adsorbującego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DZ.262.711.2020/GNP
Zamawiający Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Tryb zamówienia Publiczne zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert