Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Badanie mössbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2016/21/B/ST3/01366) w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego (PDF, 165KB) - ogłoszenie i wymagania konkursowe

Termin przyjmowania zgłoszeń: 04.06.2020, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.06.2020, 15:00
Organizator: prof. dr hab. Vinh Hung Tran