Wyniki rekrutacji w wersji dostępnej cyfrowo znajdują się w załącznikach.

Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki medyczne publikowane są na stronie Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej pod linkiem: https://hirszfeld.pl/dydaktyka/szkola-doktorska/nabor-do-szkoly/ 

Wyniki rekrutacji dla każdej dyscypliny w ramach kształcenia w WSDIPAN  publikowane są także na stronie szkoły WSD IPAN.

Wyniki rekrutacji:

2022

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do WSD IPAN na rok akademicki 2022/23 w dyscyplinach nauki fizyczne i nauki chemiczne Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_uzup_2022_2023.docx

English version

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki chemiczne do projektu „Theoretical and Experimental Development of Bi/Sb based Perovskites for Optoelectronic Applications” (NCN grant nr. 2021/43/B/ST5/01172)_dr hab. Anna Gągor Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Gagor.docx

English version

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Anomalous electron transport in magnetic insulators and topological semimetals” (NCN grant nr. 2021/41/B/ST3/01141)_prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Kaczorowski_Opus.docx

English version

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Synthesis and characterization of multifunctional half-Heusler compounds with tunable topological quantum effects – TOPOHH” (NCN grant nr. 2021/40/Q/ST5/00066)_prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski Wyniki_rekrytacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Kaczorowski_Sheng.docx

English version

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (NCN grant nr. 2020/39/O/ST3/01148)_dr hab. Tomasz Zaleski Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Zaleski

English version

Wyniki rekrutacji do WSD IPAN na rok akademicki 2022/23 w dyscyplinach nauki fizyczne i nauki chemiczne  Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2022 (DOCX, 410KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (NCN grant nr. 2020/39/O/ST3/01148)_dr hab. Tomasz Zaleskiwyniki_rekr_specj_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_T.Zaleski.(DOCX, 409KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN na rok akademicki 2022/23 - projekt "Phosphors for UVC LEDs: Self-Disinfecting Surfaces"_prof. dr hab. Przemysław Dereń Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Deren.(DOCX, 412KB)

Wyniki rekrutacji do WSD IPAN 2022 w dyscyplinie nauki biologiczneWyniki rekrutacji do WSD IPAN 2022 w dyscyplinie nauki biologiczne

English version Recruitment results 2022

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki biologiczne ogłoszonej 31 majaWyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 31 maja

English version Results of special recruitment announced on May 31 2022

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki biologiczne ogłoszonej 1 czerwca Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 1 czerwca

English version Results of special recruitment announced on June 1 2022

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki biologiczne ogłoszonej 3 czerwca Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 3 czerwca

English version Results of special recruitment announced on June 3 2022

Wyniki rekrutacji specjalnej _do projektu "”Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, (grant Narodowego Centrum Nauki nr.  2021/41/B/ST3/01141) wyniki 11.03.2022 r. Wyniki_rekr_sp_11_03_2022_Kaczorowski_2.

English version Results_sp_recruitment_11_03_2022_Kaczorowski_2

Wyniki rekrutacji specjalnej _do projektu „Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant Sheng nr2021/40/Q/ST5/00220)” wyniki 11.03.2022 r. Wyniki_rekr_sp_11_03_2022_Strek

English version Results_sp_recruitment_11_03_2022_Strek_eng

 

Wyniki rekrutacji specjalnej _do projektu”Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych – TOPOHH” (grant SHENG2 Narodowego Centrum Nauki nr. 2021/40/Q/ST5/00066)” wyniki 11.03.2022 r.Wyniki_rekr_sp_11_03_2022_Kaczorowski.docx

English version Results of the special recruitment 11.03.2022

2021

Wyniki rekrutacji dla dyscyplin nauki fizyczne i nauki chemiczne_2021_2022 Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2021 (PDF, 479KB) wersja w j. angielskim - Results Recruitment _chem_phys_2021_2022 (PDF, 466KB)

Wyniki rekrutacji dla dyscyplin nauki biologiczne i nauki medyczne_2021_2022 - Wyniki rekrutacji do WSD IPAN 2021_biol_med.(PDF, 593KB). Wersja w j.angielskim - Recruitment results 2021_biol_med (PDF, 584KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej w dyscyplinie nauki chemiczne do projektu Doktorat wdrożeniowy I - „Innowacyjne podejście do otrzymywania i modyfikacji nowych produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej (MEiN DWD/5/0566/2021) [SN.111.17.2021](PDF, 187KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych”(NCN grant nr 2020/39/O/ST3/01148) [SN.111.14.2021(PDF,193)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu: „Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości“ (NCN grant nr 2020/39/D/ST5/01289)– kierownik dr Dagmara Stefańska [SN.111.15.2021] (PDF, 228KB)

 

Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17.09.2021- Rekrutacja uzupełniająca do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2021/2022 (PDF, 218KB)

English version -Ranking list for the disciplines of chemical and physical sciences. Interviews on 17 September 2021 (PDF, 207KB)


 

 


2020

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2020/2021. Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17 września 2020 (PDF, 247KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 1“ Synthesis and study of spectroscopic properties of amorphous materials doped with selected rare-earth ions “ – kierownik prof. dr hab. Przemysław Dereń- ogłoszonej 10.08.2020 (PDF, 253KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 2 “ Application of graphene oxide for construction of micro LED diodes “ – kierownik prof. dr hab. Wiesław Stręk - ogłoszonej 10.08.2020 (PDF, 255 KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 3 “ Investigation and application of laser induced emission in carbon materials “ – kierownik prof. dr hab. Wiesław Strę - ogłoszonej 10.08.2020 (PDF, 255KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca.

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca -ENG.

]Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Synthesis and physicochemical properties of lead halides comprising protonated methylhydrazine: three-dimensional and layered perovskites with tunable optoelectronic properties “ - kierownik projektu prof. dr hab. Mirosław Mączka  - ogłoszonej 21.07.2020 (PDF, 255KB)

Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i medyczne 14-15.07.2020

Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne 15.07.2020

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 7 lipca 2020

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 10 lipca

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu "Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego" ogłoszonego 8 czerwca 2020 - realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej (PDF, 158KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu " Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zawierających w strukturze protonowana metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwosciach optoelektronicznych ogłoszonej w dniu 08.06.2020 - kierownik prof. dr. hab. Mirosław Mączka (PDF, 555KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu NCN „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” ogłoszonego 1 czerwca 2020– realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalne (PDF, 156KB)j


2019

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki biologiczne w dniu 10.07.2019 r. (PDF, 166KB)

Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r. (PDF, 721KB) 

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Inter quantum dots near-field mediated energy/charge transfers - introduction to quantum neural networks and computation based on configurations” - kierownik dr Bartłomiej Cichy (PDF, 679KB) 

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz (PDF, 679KB)

Wyniki drugiej rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz  (PDF, 681KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers” – kierownik dr hab. Łukasz Marciniak (508 KB, PDF)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (PDF, 149KB)

 

 

 Załączniki:

wyniki_rekr_specj_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Zaleski_3.
Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2022
wyniki_rekr_specj_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_T.Zaleski.
Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Deren.
Wyniki_rekr_sp_11_03_2022_Kaczorowski_2.
Results_sp_recruitment_11_03_2022_Kaczorowski_2
Wyniki_rekr_sp_11_03_2022_Strek
Results_sp_recruitment_11_03_2022_Strek_eng
Wyniki_rekr_sp_11_03_2022_Kaczorowski.docx
Results of the special recruitment 11.03.2022
Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2021
Results Recruitment _chem_phys_2021_2022
Wyniki rekrutacji do WSD IPAN 2021_biol_med.
Recruitment results 2021_biol_med
Wyniki rekrutacji specjalnej w dyscyplinie nauki chemiczne do projektu Doktorat wdrożeniowy I - „Innowacyjne podejście do otrzymywania i modyfikacji nowych produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej
Wyniki rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych”
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu: „Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości“ (NCN grant nr. 2020/39/D/ST5/01289)
Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwal. w dniu 17.09.2021
English version -Ranking list for the disciplines of chemical and physical sciences. Interviews on 17 September 2021
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2020/2021. Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17 września 2020
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2020/2021. Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17 września 2020(wersja dostępna cyfrowo)
Rekrutacja specjalna do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 1
Rekrutacja specjalna do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 1 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 2
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 3
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 3 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca.
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca -ENG.
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Synthesis and physicochemical properties of lead halides comprising protonated methylhydrazine: three-dimensional and layered perovskites with tunable optoelectronic properties “ ogłoszonej 21.07.2020
Wyniki rekrutacji specjalnej„Synthesis and physicochemical properties of lead halides comprising protonated methylhydrazine: three-dimensional and layered perovskites with tunable optoelectronic properties “ ogłoszonej 21.07.2020(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i medyczne 14-15.07.2020 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i medyczne 14-15.07.2020
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne 15.07.2020
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne 15.07.2020 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 7 lipca 2020
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 7 lipca 2020 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 10 lipca
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 10 lipca(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu "Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego"
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu "Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego"(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu " Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zawierających w strukturze protonowana metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwosciach optoelektronicznych"
Wyniki rekrutacji specjalnej " Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zawierających w strukturze protonowana metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwosciach optoelektronicznych" (wersja dost. cyfr)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu NCN „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” ogłoszonego 1 czerwca 2020– realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” ogłoszonego 1 czerwca 2020– realizowanego w Instytucie IITD (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki biologiczne w dniu 10.07.2019 r. (wersja dostępna cyfrowo
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r.
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Inter quantum dots near-field mediated energy/charge transfers - introduction to quantum neural networks and computation based on configurations” - kierownik dr Bartłomiej Cichy
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Inter quantum dots near-field mediated energy/charge transfers - introduction to quantum neural networks and computation based on configurations” - kierownik dr Bartłomiej Cichy (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki drugiej rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz
Wyniki drugiej rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers” – kierownik dr hab. Łukasz Marciniak
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers” – kierownik dr hab. Łukasz Marciniak (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (wersja dostępna cyfrowo
Wyniki rekrutacji do WSD IPAN 2022
Recruitment results 2022
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 31 maja
Results of special recruitment announced on May 31 2022
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 1 czerwca
Results of special recruitment announced on June 1 2022
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 3 czerwca
Results of special recruitment announced on June 3 2022
Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Zaleski
Wyniki_rekrytacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Kaczorowski_Sheng.docx
Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Kaczorowski_Opus.docx
Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_2022_rekr_spec_Gagor.docx
Wyniki_rekrutacji_WSDIPAN_chem_fiz_uzup_2022_2023.docx