Wyniki rekrutacji w wersji dostępnej cyfrowo znajdują się w załącznikach.

Wyniki rekrutacji:

2021

Wyniki rekrutacji dla dyscyplin nauki fizyczne i nauki chemiczne_2021_2022 Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2021 (PDF, 479KB) wersja w j. angielskim - Results Recruitment _chem_phys_2021_2022 (PDF, 466KB)

Wyniki rekrutacji dla dyscyplin nauki biologiczne i nauki medyczne_2021_2022 - Wyniki rekrutacji do WSD IPAN 2021_biol_med.(PDF, 593KB). Wersja w j.angielskim - Recruitment results 2021_biol_med (PDF, 584KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej w dyscyplinie nauki chemiczne do projektu Doktorat wdrożeniowy I - „Innowacyjne podejście do otrzymywania i modyfikacji nowych produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej (MEiN DWD/5/0566/2021) [SN.111.17.2021]

 


2020

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2020/2021. Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17 września 2020 (PDF, 247KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 1“ Synthesis and study of spectroscopic properties of amorphous materials doped with selected rare-earth ions “ – kierownik prof. dr hab. Przemysław Dereń- ogłoszonej 10.08.2020 (PDF, 253KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 2 “ Application of graphene oxide for construction of micro LED diodes “ – kierownik prof. dr hab. Wiesław Stręk - ogłoszonej 10.08.2020 (PDF, 255 KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 3 “ Investigation and application of laser induced emission in carbon materials “ – kierownik prof. dr hab. Wiesław Strę - ogłoszonej 10.08.2020 (PDF, 255KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca.

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca -ENG.

]Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Synthesis and physicochemical properties of lead halides comprising protonated methylhydrazine: three-dimensional and layered perovskites with tunable optoelectronic properties “ - kierownik projektu prof. dr hab. Mirosław Mączka  - ogłoszonej 21.07.2020 (PDF, 255KB)

Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i medyczne 14-15.07.2020

Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne 15.07.2020

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 7 lipca 2020

Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 10 lipca

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu "Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego" ogłoszonego 8 czerwca 2020 - realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej (PDF, 158KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu " Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zawierających w strukturze protonowana metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwosciach optoelektronicznych ogłoszonej w dniu 08.06.2020 - kierownik prof. dr. hab. Mirosław Mączka (PDF, 555KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu NCN „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” ogłoszonego 1 czerwca 2020– realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalne (PDF, 156KB)j


2019

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki biologiczne w dniu 10.07.2019 r. (PDF, 166KB)

Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r. (PDF, 721KB) 

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Inter quantum dots near-field mediated energy/charge transfers - introduction to quantum neural networks and computation based on configurations” - kierownik dr Bartłomiej Cichy (PDF, 679KB) 

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz (PDF, 679KB)

Wyniki drugiej rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz  (PDF, 681KB)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers” – kierownik dr hab. Łukasz Marciniak (508 KB, PDF)

Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (PDF, 149KB)

 

 

 Załączniki:

Lista _rankingowa_WSDIPAN_chem_fiz_2021
Results Recruitment _chem_phys_2021_2022
Wyniki rekrutacji do WSD IPAN 2021_biol_med.
Recruitment results 2021_biol_med
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2020/2021. Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17 września 2020
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN - 2020/2021. Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 17 września 2020(wersja dostępna cyfrowo)
Rekrutacja specjalna do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 1
Rekrutacja specjalna do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 1 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 2
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 3
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” temat 3 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca.
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 27 lipca -ENG.
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Synthesis and physicochemical properties of lead halides comprising protonated methylhydrazine: three-dimensional and layered perovskites with tunable optoelectronic properties “ ogłoszonej 21.07.2020
Wyniki rekrutacji specjalnej„Synthesis and physicochemical properties of lead halides comprising protonated methylhydrazine: three-dimensional and layered perovskites with tunable optoelectronic properties “ ogłoszonej 21.07.2020(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i medyczne 14-15.07.2020 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki biologiczne i medyczne 14-15.07.2020
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne 15.07.2020
Wyniki rekrutacji w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne 15.07.2020 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 7 lipca 2020
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 7 lipca 2020 (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 10 lipca
Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN ogłoszonej 10 lipca(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu "Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego"
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu "Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego"(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu " Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zawierających w strukturze protonowana metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwosciach optoelektronicznych"
Wyniki rekrutacji specjalnej " Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zawierających w strukturze protonowana metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwosciach optoelektronicznych" (wersja dost. cyfr)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu NCN „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” ogłoszonego 1 czerwca 2020– realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” ogłoszonego 1 czerwca 2020– realizowanego w Instytucie IITD (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki biologiczne w dniu 10.07.2019 r. (wersja dostępna cyfrowo
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r.
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne w dniu 10.07.2019 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Inter quantum dots near-field mediated energy/charge transfers - introduction to quantum neural networks and computation based on configurations” - kierownik dr Bartłomiej Cichy
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Inter quantum dots near-field mediated energy/charge transfers - introduction to quantum neural networks and computation based on configurations” - kierownik dr Bartłomiej Cichy (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki drugiej rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz
Wyniki drugiej rekrutacji specjalnej do projektu “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“ – kierownik dr hab. Artur Bednarkiewicz(wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers” – kierownik dr hab. Łukasz Marciniak
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers” – kierownik dr hab. Łukasz Marciniak (wersja dostępna cyfrowo)
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Wyniki rekrutacji specjalnej do projektu „Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“,” – realizowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (wersja dostępna cyfrowo
Wyniki rekrutacji specjalnej w dyscyplinie nauki chemiczne do projektu Doktorat wdrożeniowy I - „Innowacyjne podejście do otrzymywania i modyfikacji nowych produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej