Dokumenty w wersji dostępnej cyfrowo zostały umieszczone w załącznikach.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (PDF, 184 KB)

Uchwała nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOC, 31KB)

Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 44/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOCX, 13KB)

Uchwała Nr 2/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (DOCX, 23KB)

Uchwała Nr 32/2021 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 2 lipca 2021 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN (DOCX, 17KB)

Regulamin - tekst jednolity Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (2 lipca 2021)_tekst jednolity (DOCX, 56KB)

 

Postępowanie habilitacyjne

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego (PDF, 182 KB)

Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (PDF, 727 KB)

Uchwała nr 43/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (DOC, 32KB)

Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu (DOCX, 14KB)

 

 

 Załączniki:

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Uchwała nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 44/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Uchwała Nr 2/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
Uchwała Nr 32/2021 Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 2 lipca 2021 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (2 lipca 2021)_tekst jednolity
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Regulamin postępowania ws nadania st doktora habilitowanego (wersja dostępna cyfrowo)
Uchwała nr 43//2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Załącznik do Uchwały Rady Naukowej INTiBS PAN Nr 43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu