Dokumenty w wersji dostępnej cyfrowo zostały umieszczone w załącznikach.

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (PDF, 184 KB)

Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (PDF, 669 KB)

Uchwała nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

 

Zmiana w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN (DOCX, 18KB)

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego (PDF, 182 KB)

Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (PDF, 727 KB)

Zmiana w Regulaminie postępowania habilitacyjnego (DOCX, 18KB)

 Załączniki:

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (wersja dostępna cyfrowo)
Zmiana w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w INTiBS PAN
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - skan oryginału
Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - wersja dostępna cyfrowo - dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Regulamin postępowania ws nadania st doktora habilitowanego (wersja dostępna cyfrowo)
Zmiana w Regulaminie postępowania habilitacyjnego
Uchwała nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora