Dokumenty niedostępne cyfrowo umieszczone pod linkiem, w wersji dostępnej cyfrowo znajdują się w załącznikach.

 

Regulamin organizacyjny Instytutu - Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (PDF, 17.69MB)

 

Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (PDF, 608KB) - obowiązujący do 22.04.2021 r.

Regulamin zatrudniania pracowników naukowych oraz postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN (DOCX, 18KB) - obowiązujący od 23.04.2021 r.


 Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (PDF, 713KB)

 Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (PDF, 7.4MB)

 Aneks do Regulaminu komercjalizacji własności   intelektualnej z 20 lutego 2015 (uchwała Rady Naukowej z dnia 23 kwietnia   2021 r.)(DOCX, 15KB)

 Instrukcja kancelaryjna (PDF, 476KB)

 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN (PDF, 198KB)

 Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN (PDF, 382KB)

 Załączniki:

Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (skan oryginału)
Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (skan oryginału)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych -(wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin zatrudniania pracownikow naukowych oraz postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (skan oryginału)
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN- (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (skan oryginału)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (wersja dostępna cyfrowo
Aneks do regulaminu komercjalizacji własności intelektualnej z 20 lutego 2015 (uchwała RN z dnia 23 kwietnia 2021 r.)
Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja kancelaryjna (wersja dostępna cyfrowo)
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (wersja dostępna cyfrowo)
Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN
Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTIB PAN(wersja dostępna cyfrowo)