Wersje dostępne cyfrowo znajdują się w załącznikach.

 

Regulamin organizacyjny Instytutu - Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (PDF, 17.69MB)

 

Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (PDF, 608KB) - obowiązujący do 22.04.2021 r.

Regulamin zatrudniania pracowników naukowych oraz postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN (DOCX, 18KB) - obowiązujący od 23.04.2021 r.


 Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (PDF, 713KB)

 Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (PDF, 7.4MB)

 Aneks do Regulaminu komercjalizacji własności   intelektualnej z 20 lutego 2015 (uchwała Rady Naukowej z dnia 23 kwietnia   2021 r.)(DOCX, 15KB)

 Instrukcja kancelaryjna (PDF, 476KB)

 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN (PDF, 198KB)

 Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN (PDF, 382KB)

 Załączniki:

Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (skan oryginału)
Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (skan oryginału)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych -(wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin zatrudniania pracownikow naukowych oraz postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (skan oryginału)
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN- (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (skan oryginału)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (wersja dostępna cyfrowo
Aneks do regulaminu komercjalizacji własności intelektualnej z 20 lutego 2015 (uchwała RN z dnia 23 kwietnia 2021 r.)
Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja kancelaryjna (wersja dostępna cyfrowo)
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN
Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN