Wersje dostępne cyfrowo znajdują się w załącznikach.

 

Regulamin organizacyjny Instytutu - Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (PDF, 17.69MB)

 

Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (PDF, 608KB) - obowiązujący do 22.04.2021 r.

Regulamin zatrudniania pracowników naukowych oraz postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN - obowiązujący od 23.04.2021 r.


 Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (PDF, 713KB)

 Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (PDF, 7.4MB)

 Instrukcja kancelaryjna (PDF, 476KB)

 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN (PDF, 198KB)

 Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN (PDF, 382KB)

 Załączniki:

Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (skan oryginału)
Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r. (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych (skan oryginału)
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych -(wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin zatrudniania pracownikow naukowych oraz postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w INTiBS PAN
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (skan oryginału)
Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN- (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (skan oryginału)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (wersja dostępna cyfrowo
Instrukcja kancelaryjna
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN
Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN