Status : Jednostka sektora finansów publicznych

Dyrektor : Prof. dr hab. A. Jeżowski

Kontakt : Instytut Niskich temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii
                    Nauk

                    ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

                    tel. : 071 343 5021

                    fax : 071 344 1029

                    strona www : http://www.int.pan.wroc.pl

                    e-mail : intibs@int.pan.wroc.pl

                    skrytka ePUAP : /INTiBS/SkrytkaESP

PKD : 7219Z

NIP : 896-00-07-258

REGON : 0326109-38000000 P-55-1-771-93003

Akty powołania :

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 2010-04-30 Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 619

Uchwała Nr 317/66 Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie utworzenia Intytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

Współrzędne GPS : N51.1017 E17.0677