W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.20.2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SONATA 17

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE NCN SONATA 17 

Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Miasto: Wrocław
Stanowisko: stypendysta(-ka)
Liczba stanowisk: 1
Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne
Data ogłoszenia: 27.10.2022
Termin składania dokumentów: 03.11.2022
Termin rozstrzygnięcia: 04.11.2022
Link do strony: https://www.intibs.pl/  
Słowa kluczowe: nieorganiczne perowskity halogenkowe, lantanowce, metale przejściowe, synteza materiałów, spektroskopia optyczna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Synteza mikrometrycznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców/metali oraz analiza ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych do potencjalnego zastosowania w fotowoltaice”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant SONATA 17 nr 2021/43/D/ST5/01865) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 1750 PLN i zostanie przyznane na okres 9 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 21 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą 
a Dyrektorem INTiBS PAN. 

Opis zadań

Do zadań stypendysty(-ki) będą należały: otrzymanie próbek w postaci nieorganicznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców i/lub jonami metali przejściowych oraz przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki strukturalnej i spektroskopowej przygotowanych materiałów. Stypendysta/ka będzie zobowiązany do analizy otrzymanych rezultatów i prezentacji wyników. Istnieje możliwość wykonania pracy dyplomowej.

Wymagania w stosunku do kandydata

W trakcie trwania stypendium stypendysta(-ka) musi być studentem co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub 4 roku studiów I stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem w szkole doktorskiej, w zakresie fizyki, chemii lub pokrewnym.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;

- doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych będzie dodatkowym atutem;

- doświadczenie w charakterystyce fizykochemicznej materiałów nieorganicznych będzie dodatkowym atutem;

- umiejętność opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;

- samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystąpienie do konkursu

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:

  • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
  • osiągnięć wynikających z prowadzenia  badań  naukowych,  stypendiów, nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
  • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym, 
w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

4. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: m.stefanski@intibs.pl z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SONATA 17 w OSO ” w terminie do 03.11.2022 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo 

 

Tag

Powiadom znajomego