W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.20.2021 Konkurs na stanowisko asystenta w OFB

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ASYSTENTA 
W ODDZIALE FIZYKOCHEMII BIOMEDYCZNEJ


INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: asystent 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 24 listopada 2021 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 grudnia 2021 r.,  godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert 
LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: asystent naukowy, nanomateriały, termometria luminescencyjna, jony lantanowców i metali przejściowych                                          
OPIS
Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego asystenta w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej.

OPIS ZADANIA BADAWCZEGO (Zakres zadań): 
Zadaniem Kandydata będzie synteza związków tlenkowych i fluorkowych w postaci nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców (Eu3+, Nd3+, Pr3+, Yb3+, Er3+) oraz metali przejściowych (Cr3+, Mn2+, Mn4+) wykazujących luminescencję, której intensywność będzie silnie zależała od temperatury. Następnie Kandydat wykona pomiary spektroskopowych własności otrzymanych materiałów, także w funkcji temperatury, a także zinterpretuje otrzymane w trakcie pracy wyniki i przygotuje je do publikacji.

Wymagania:
• tytuł zawodowy magistra fizyki uzyskany w ciągu ostatnich pięciu lat; 
• udokumentowany dorobek naukowy i wiedza praktyczna w wyżej określonym zakresie badań;
• doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych oraz współudział w realizacji projektów badawczych;
• umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych; 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
• samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista; 
• nagrody i stypendia naukowe otrzymane przez kandydata będą dodatkowym atutem.
Kandydat powinien mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od 01.01.2022 r. 

Kwalifikacje:
Znajomość syntez nanomateriałów materiałów organicznych i nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców oraz metali przejściowych potwierdzona publikacjami.
Znajomość spektroskopii optycznej materiałów domieszkowanych jonami lantanowców oraz metali przejściowych potwierdzoną publikacjami.
Znajomość tematyki termometrii luminescencyjnej potwierdzoną publikacjami.

Umiejętności:
Umiejętność prowadzenia syntez nanomateriałów: metodą Pechiniego, czy dekompozycji termicznej.
Umiejętność interpretacji wyników spektroskopowych materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych.
Umiejętność prezentacji otrzymanych wyników w postaci wystąpień ustnych na konferencjach naukowych.
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie tytułu zawodowego magistra fizyki.
2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
3. Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale 
w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach 
i znajomości języków obcych.
4. Wykaz publikacji.
5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.
Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów :
Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl   z tytułem wiadomości „Konkurs na asystenta w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej nr SN.111.20.2021”.

Dodatkowe informacje:
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.
Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych znajdującym się pod linkiem:
https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy  
Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN https://bip.intibs.pl/ 

Klauzula RODO:
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo Klauzula informacyjna na rekrutację https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje  

Ogłoszenie w j. angielskim zostało opublikowane na stronie Euraxess 
The announcement in English is published in Euraxess Link: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/711650 

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana została Pani mgr Karolina Trejgis. Kandydatka spełniła wymagania konkursowe.

Powiadom znajomego