W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.16.2021 Konkurs na dwa stypendia naukowe w projekcie badawczym NCN

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej  Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: stypendysta/ka 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 12.08.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.09.2021, godz. 15:00

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 6.09.2021 

LINK DO STRONY: https://intibs.pl/ 

SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, spektroskopia nanokryształów, manometria luminescencyjna, jony metali przejściowych

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów finansowane z projektu NCN Opus, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant 2020/37/B/ST5/00164) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej. 

Wysokość każdego stypendium naukowego wynosi 2200 zł miesięcznie. Zostanie ono przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 48 miesięcy 
i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. 

Do zadań stypendysty będzie należało:
Synteza nanokrystalicznych materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami metali przejściowych.

Charakteryzacja strukturalna i morfologiczna otrzymanych materiałów.

Charakteryzacja spektroskopowa otrzymanych materiałów.

Analiza i interpretacja otrzymanych wyników.

Przygotowywanie publikacji naukowych opisujących otrzymane wyniki.

Oczekiwania wobec kandydatów:
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie bardzo dobrym.

Umiejętność pracy w grupie.

Znajomość podstawowych technik syntezy nanomateriałów nieorganicznych.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1.      Życiorys naukowy, który zawierać będzie następujące informacje:
-        dorobek   naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych;

-        osiągnięcia wynikające  z  prowadzenia  badań  naukowych,  stypendia,  nagrody oraz  doświadczenie  naukowe  zdobyte  w  kraju  lub  za  granicą, warsztaty  i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

-        kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

2.      Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
3.      Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym tj. poświadczenie statusu studenta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

4.      Potwierdzenie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z  „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: l.marciniak@intibs.pl  
z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SN.111.16.2021”.

Dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrani zostali Pan Mateusz Pieprz i Pani Maja Szymczak.

Powiadom znajomego