W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.12.2021 Konkurs na stanowisko profesora

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: profesor

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 20 maja 2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 czerwca 2021 (do godziny 15:00)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert

LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, silne korelacje elektronowe, magnetyzm, nadprzewodnictwo

OPIS

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska profesora w Oddziale Badań Magnetyków. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora nauk fizycznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie eksperymentalnych badań układów z silnie skorelowanymi elektronami, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, prezentacjami konferencyjnymi oraz osiągnięciami dydaktycznymi w przedmiotowej dyscyplinie. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie referatów na temat ich dotychczasowych osiągnięć naukowych i dalszych planów badawczych.

Laureatowi konkursu zaproponowane zostanie zatrudnienie na okres 24 miesięcy w wymiarze 1/5 etatu. Szczegółowe warunki określać będzie umowa o pracę na okres zamknięty, zawarta pomiędzy laureatem a Dyrektorem INTiBS PAN.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
  2. Kwestionariusz osobowy i życiorys.
  3. Odpis dokumentu stwierdzającego przyznanie tytułu naukowego profesora.
  4. Autoreferat informujący o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach kandydata w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
  5. Wykaz publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz kopie 10 publikacji będących w opinii kandydata jego najważniejszymi osiągnięciami naukowymi.
  6. Opis planów naukowych kandydata związanych z zatrudnieniem w INTiBS PAN.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów :

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs na stanowisko profesora w Oddziale Badań Magnetyków”

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie w wymiarze 1/5 etatu na okres 24 miesięcy.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Klauzula RODO:

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

Ogłoszenie w języku angielskim zostało opublikowane na stronie Euraxess pod linkiem: https://www.euraxess.pl/jobs/642488       

The announcement in English was published on the website Euraxess https://www.euraxess.pl/jobs/642488  

Konkurs został opublikowany również:

- na stonie BIP MEiN pod liniem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/instytut-niskich-temperatur-i-badan-strukturalnych-pan-wroclaw-profesor-nauki-fizyczne-ogloszenie-wazne-do-18-czerwca-2021-r 

- w języku angieskim na stronie Euraxess pod linkiem https://www.euraxess.pl/jobs/642488  

- na stronie www.intibs.pl 

oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w INTiBS PAN.

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został prof. dr hab. Andrzej Ślebarski.

The competition has been adjudicated. Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski.

Powiadom znajomego