W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.9.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w OSO

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne / nauki fizyczne / inżynieria materiałowa lub pokrewne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 02.03.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.03.2021 r., godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 14 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nanomateriały, luminescencja, arseniany, wanadany, fosforany

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/ST5/02247) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.

Wynagrodzenie miesięczne w ramach realizowanej umowy wynosić będzie 8 272 zł brutto.

Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Obowiązki osoby zatrudnionej będą obejmowały:

Do obowiązków kandydata będzie należała synteza domieszkowanych jonami lantanowców matryc nieorganicznych typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+ i ich analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa. Dodatkowo do zadań kandydata należało będzie przygotowanie nanoceramik na bazie otrzymanych wcześniej nanonamateriałów oraz zbadanie ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 2021. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopień doktora nie może być uzyskany w INTiBS PAN.
 2. Doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych i ich charakteryzacji (morfologicznej, strukturalnej, optycznej).
 3. Znajomość podstaw spektroskopii optycznej ciał stałych domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 4. Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
 5. Biegła znajomość j. angielskiego.
 6. Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Kandydat spełniać musi wymagania określone w 2.1.1. Załącznika nr 2 do Regulaminu  przyznawania  środków  na  realizację  zadań  finansowanych  przez Narodowe  Centrum  Nauki w  zakresie  projektów  badawczych,  określonego  uchwałą  Rady  NCN nr26/2019 z dnia 14 marca2019 r. ( https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf )

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację);
 • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
 • życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach
  i znajomości języków obcych;
 • wykaz publikacji;
 • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Zgłoszenia prosimy kierować:

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: intibs@intibs.pl z dopiskiem „Konkurs na adiunkta (post-doc) w OSO nr SN.111.9.2021”.

Dodatkowe informacje:

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Klauzula RODO

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

Organizator: prof. dr hab. Rafał Wiglusz

Konkurs został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w Instytucie, ogłoszony na stronie www.intibs.pl, BIP MEiN oraz w Euraxess pod linkiem: https://www.euraxess.pl/jobs/611314  

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został Pan dr dr. Tahir Muhmood.

Powiadom znajomego