W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.6.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w OBS

­­KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA W ODDZIALE BADAŃ STRUKTURALNYCH

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 17.02.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.03.2021 r.,  godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: krystalografia strukturalna, struktury uporządkowane i nieuporządkowane, rozpraszanie dyfuzyjne, uporządkowanie bliskiego zasięgu,  modelowanie struktur ze skorelowanym nieporządkiem.                 

OPIS:

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Oddziale Badań Strukturalnych.

Zakres zadań na stanowisku adiunkta obejmuje:

Do zadań kandydata będzie należało badanie materiałów krystalicznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów charakteryzujących się rozpraszaniem dyfuzyjnym. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu analizy rozpraszania dyfuzyjnego oraz metod modelowania skorelowanego nieporządku w kryształach. Ponadto powinien posiadać umiejętność i doświadczenie w badaniu uporządkowania bliskiego zasięgu w kryształach innymi metodami, m.in. EXAFS. Do zadań kandydata również będzie należało wykonywanie pomiarów dyfraktometrycznych (monokrystalicznych oraz proszkowych) badanych materiałów krystalicznych oraz analiza otrzymanych wyników.

Wymagania i kwalifikacje:

 1. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych.
 2. Znajomość metod modelowania struktury materiałów krystalicznych ze skorelowanym nieporządkiem.
 3. Doświadczenie w wykonywaniu rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów oraz proszków, jak również w badaniu uporządkowania bliskiego zasięgu w kryształach metodą EXAFS.
 4. Prowadzenie pomiarów dyfraktometrycznych w temperaturach pokojowej jak i również w niskich.
 5. Dorobek publikacyjny obejmujący powyższe zagadnienia.

 Umiejętności:

 1. Umiejętność prowadzenia obliczeń na Komputerach Dużej Mocy.
 2. Umiejętność wykonywania analizy strukturalnej, znajomość programów m.in. X’Pert HighScore, SHELX, Olex2, Diamond, CrystalExplorer.
 3. Umiejętność modelowania uporządkowania bliskiego zasięgu z wykorzystaniem oprogramowania (m.in. DISCUS, Athena, JANA2006) oraz do obliczeń z zasad pierwszych (m.in. Abinit).
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów na synchrotronie.
 5. Umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawianie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych.
 6. Biegła znajomość j. angielskiego.

 Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki stanowiska:

 1. Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.
 2. Odbyty staż naukowy/stypendium w jednostce akademickiej lub badawczej (preferowany zagraniczny).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk fizycznych (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację);
 • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
 • życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu), a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych;
 • wykaz publikacji;
 • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów :

Dokumenty należy składać na e-mail: intibs@intibs.pl , z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs na adiunkta w OBS nr SN.111.6.2021”.

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych tj.: https://bip.intibs.pl/attachments/download/1329

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Klauzula RODO:

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodov

Konkurs został również opublikowany na stronie BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki, stronie Euraxess, www.intibs.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Instytucie.

Powiadom znajomego