Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk Przeczytaj artykuł "Ogłoszenie o otwartym naborze partnera INTiBS - nabór rozstrzygnięty" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.intibs.pl Sun, 21 Jul 2024 11:15:16 +0200 <![CDATA[Ogłoszenie o otwartym naborze partnera INTiBS - nabór rozstrzygnięty]]> Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór partnera w konkursie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) , Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego (FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego) będącego przedstawicielem środowiska osób z niepełnosprawnościami w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.


Data ogłoszenia konkursu: 21.12.2023

Data nadsyłania zgłoszeń: 11.01.2024, godz. 11:00

 
Szczegółowe informacje o naborze:

[zalacznik=1277]Ogłoszenie o otwartym naborze partnera [/zalacznik](PDF, 24 kB)
[zalacznik=1278]Karta zgłoszenia partnera [/zalacznik](PDF,60 kB)

 

Ogłoszenie wyniku naboru

W naborze złożono jedno zgłoszenie: Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. Zostało ono złożone prawidłowo i spełnia warunki formalne. Komisja wskazała Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” jako Partnera wyłonionego w naborze.

 

]]>
https://bip.intibs.pl/artykul/28-9748-ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-intibs-nabor-rozstrzygniety Thu, 21 Dec 2023 11:25:01 +0100