Majątek

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ( zwany dalej Instytutem ) jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk, posiadającą osobowość prawną i działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Akademia wyposaża tworzony Instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie Instytutu. Wyposażenie, polegające na przeniesieniu prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akademii.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Sebastian Bijak
Dokument z dnia: 21.08.2009
Dokument oglądany razy: 3 269
Opublikował: Łukasz Szustak
Publikacja dnia: 26.08.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl