Działalność

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. Specjalnością Instytutu są: badania magnetyczne układów 5f- i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników (ostatnio nadprzewodników wysokotemperaturowych), fizyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Sebastian Bijak
Dokument z dnia: 21.08.2009
Dokument oglądany razy: 3 735
Opublikował: Sebastian Bijak
Publikacja dnia: 21.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl