Akty prawne

Akty prawne:

Statut (tekst jednolity) - Statut Instytutu z dnia 28.03.2011r.

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Uchwała Nr 4/65 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 kwietnia 1965 r. w sprawie utworzenia Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych - Uchwala Prezydium

Uchwała Nr 317/66 Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie utworzenia Intytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych - Uchwała Rady Ministrów

Decyzja nr 20/88 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 kwietnia 1988 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - decyzja_w_sprawie_zmiany_nazwy.pdf

Regulamin organizacyjny Instytutu - Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r.

Regulamin Rady Naukowej INTiBS PAN z dnia 21 stycznia 2011 r. - Regulamin Rady Naukowej

Zmiana w Regulaminie Rady Naukowej INTiBS PAN

 

Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych

Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN

Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej

Instrukcja kancelaryjna INTIBS PAN

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN

Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN

 

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

Uchwała RN INTiBS PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowania habilitacyjnego

Regulamin przeprowadzania postępowania habilitacyjnego przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wiktor Walerczyk
Dokument z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 4 522
Opublikował: Andrzej Koczarski
Publikacja dnia: 31.10.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl