Biuletyn Informacji Publicznej INTiBS PAN

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. Specjalnością Instytutu są: badania magnetyczne układów 5f- i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników (ostatnio nadprzewodników wysokotemperaturowych), fizyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.

 

Najnowsze z działu Aktualności:

Podpisał: Sebastian Bijak
Dokument z dnia: 18.08.2009
Dokument oglądany razy: 145 756
Opublikował: Andrzej Koczarski
Publikacja dnia: 12.09.2019
 
wydruk z dnia: 2.04.2020 // bip.smod.pl